Tobisovervågning - tobislandingerne 2017

 

 

Den samlede danske fiskekvote på tobis i 2017 i EU-farvande i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat var på 458.552 tons.

 

På figurerne herunder fremgår tobissæsonens 18 ugers landinger i 2017 (ugerne 14-31)  - rød streg. I alt blev der i 2017 landet 400.826 tons tobis til de danske havne - en rekordstor landing. Danske fiskere landede 355.213 tons tobis og udenlandske fiskere landede 45.613 tons tobis. I de viste figurer indgår landinger fra både danske og udenlandske fartøjer i alle år. Landingstallene er officielle tal fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsens database. Landingstallene for 2017 er foreløbige.

 

 

 

 

Baggrund
 

Tobis er den økonomisk set mest betydende proteinfisk for de danske producenter af fiskemel og fiskeolie og ligeledes betydningsfuld for de danske fiskere, der fisker pelagiske arter – dvs stimefisk. Det er EU, der bestemmer, hvor meget tobis der må fiskes år for år. Kvoten fastsættes på baggrund af biologisk rådgivning fra ICES, det Internationale Havundersøgelsesråd. I 2017 var tobiskvoten i EU-farvande i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat af EUs ministerråd fastsat til 486.115 tons, hvilket er den højeste kvote i ti år.


Ifølge direktør for Marine Ingredients Denmark, Anne Mette Bæk, skyldes den høje kvote, at tobisbestanden grundlæggende har det rigtig godt. Det er meget positivt efter nogle år, hvor biologerne har vurderet, at der var brug for en mere forsigtig tilgang til fastsættelse af kvoter, at vi nu ser tobisbestanden vende tilbage til tidligere tiders størrelse, og vi forventer den bedste sæson i adskillige år. 


Den store tobiskvote forventes at holde de danske fiskemels- og fiskeoliefabrikker, beliggende i Thyborøn, Hanstholm og Skagen, beskæftigede i døgndrift i hele tobisfiskeriets varighed. Knap 100 danske fiskefartøjer er beskæftiget i tobisfiskeriet og det er disse skibe, der med deres råvareleverencer, sørger for at holde damp i kedlerne på fabrikkerne.

I årene 2010 til 2016 solgte de danske forarbejdningsfabrikker marine ingredienser i form af fiskemel og fiskeolie af tobis til en værdi af gennemsnitligt 850 millioner kroner. Og det var vel at mærke i år, hvor kvoterne var lavere end i år. Vi kan derfor forvente, at dette års tobisfiskeri kan indbringe en eksportværdi for Danmark på op mod 1 mia. kroner.

Homepage
Sitemap
Print