Tobisovervågning - tobislandingerne 2018

 

 

Den samlede danske fiskekvote på tobis i 2018 i EU-farvande i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat er på 232.982 tons.

 

På figurerne herunder fremgår tobissæsonens første 6 ugers landinger i 2018 (ugerne 14-19)  - rød streg. I alt er der i 2018 landet 56.384 tons tobis til de danske havne - en usædvanlig lille landing sammenlignet med tidligere år. I de viste figurer indgår landinger fra både danske og udenlandske fartøjer i alle år. Landingstallene er officielle tal fra Fiskeristyrelsens database. Landingstallene for 2018 er foreløbige.

 

 

 

 

Baggrund
 

Tobis er den økonomisk set mest betydende proteinfisk for de danske producenter af fiskemel og fiskeolie og ligeledes betydningsfuld for de danske fiskere, der fisker pelagiske arter – dvs stimefisk. Det er EU, der bestemmer, hvor meget tobis der må fiskes år for år. Kvoten fastsættes på baggrund af biologisk rådgivning fra ICES, det Internationale Havundersøgelsesråd. I 2018 var tobiskvoten i EU-farvande i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat af EUs ministerråd fastsat til 207.158 tons. At den danske tobiskvote for 2018 er højere end EU-kvoten skyldes at der til den danske kvote er tillagt en ufisket restkvote fra 2017.

Homepage
Sitemap
Print