Tobisovervågning - tobislandinger i 2018

 

 

Den samlede danske fiskekvote på tobis i 2018, i EU-farvande i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat, er på 232.982 tons.

 

På figurerne herunder fremgår tobissæsonens 18 ugers landinger i 2018 (ugerne 14-31)  - rød streg. I alt er der i 2018 landet 201.469 tons tobis til de danske havne - en forholdsvis lille landing sammenlignet med tidligere år. I de viste figurer indgår landinger fra både danske og udenlandske fartøjer i alle år. De danske fiskeres landinger udgjorde 177.601 tons. Landingstallene er officielle tal fra Fiskeristyrelsens database. Landingstallene for 2018 er foreløbige.

For at se tobisfiskeriets udbredelse i 2018 klik her

 

 

 

 

 

Baggrund
 

Tobis er den økonomisk set mest betydende proteinfisk for de danske producenter af fiskemel og fiskeolie og ligeledes betydningsfuld for de danske fiskere, der fisker pelagiske arter – dvs stimefisk. Det er EUs ministerråd beslutter den årlige tobiskvote dvs. hvormange tons tobis som må fanges i det pågældende år. Kvoten fastsættes på baggrund af biologisk rådgivning fra ICES, det Internationale Havundersøgelsesråd. I 2018 var tobiskvoten i EU-farvande i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat af EUs ministerråd fastsat til 207.158 tons. At den danske tobiskvote for 2018 er højere end EU-kvoten skyldes at der til den danske kvote er tillagt en ufisket restkvote fra 2017.

Homepage
Sitemap
Print