Tobisovervågning - få overblikket over tobislandingerne 2017 uge for uge

 

 

De samlede danske kvoter for tobis er i år på 458.000 tons for de tre vigtigste tobisområder i EU-delen af Nordsøen og Skagerak. Det er den højeste kvote i 10 år og både biologer, fiskere og forarbejdere har store forventninger til fiskeriet. 

 

På denne side kan du hver uge følge med i, hvor mange tons tobis der bliver landet til de danske producenter af fiskemel- og fiskeolie: FF Skagen, FF Hanstholm og TripleNine Fish Protein.

 

På figurerne herunder fremgår de første 11 ugers landinger (ugerne 14-24) - rød streg. De akkumulerede landinger efter 11 ugers fiskeri var 355.267 tons - en rekordstor landing. 

 

Tallene for 2017 er baseret på indhandlingstal fra fabrikkerne, og er ikke de officielle tal fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Der indgår landinger fra både danske og udenlandske fartøjer i alle år. Landingstal for årene 2009-2016 er officielle tal fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsens database.

 

 

 

 

      

 

Baggrund
 

Tobis er den økonomisk set mest betydende proteinfisk for de danske producenter af fiskemel og fiskeolie og ligeledes betydningsfuld for de danske fiskere, der fisker pelagiske arter – dvs stimefisk. Det er EU, der bestemmer, hvor meget tobis der må fiskes år for år. Kvoten fastsættes på baggrund af biologisk rådgivning fra ICES, det Internationale Havundersøgelsesråd. I 2017 kan fiskere og forarbejdningsindustri se frem til en tobiskvote på 458.000 tons, hvilket er den højeste kvote i ti år.


Ifølge direktør for Marine Ingredients Denmark, Anne Mette Bæk Jespersen, skyldes den høje kvote, at tobisbestanden grundlæggende har det rigtig godt. Det er meget positivt efter nogle år, hvor biologerne har vurderet, at der var brug for en mere forsigtig tilgang til fastsættelse af kvoter, at vi nu ser tobisbestanden vende tilbage til tidligere tiders størrelse, og vi forventer den bedste sæson i adskillige år. 


Den store tobiskvote forventes at holde de danske fiskemels- og fiskeoliefabrikker, beliggende i Thyborøn, Hanstholm og Skagen, beskæftigede i døgndrift i hele tobisfiskeriets varighed. Knap 100 danske fiskefartøjer er beskæftiget i tobisfiskeriet og det er disse skibe, der med deres råvareleverencer, sørger for at holde damp i kedlerne på fabrikkerne.

I årene 2010 til 2016 solgte de danske forarbejdningsfabrikker marine ingredienser i form af fiskemel og fiskeolie af tobis til en værdi af gennemsnitligt 850 millioner kroner. Og det var vel at mærke i år, hvor kvoterne var lavere end i år. Vi kan derfor forvente, at dette års tobisfiskeri kan indbringe en eksportværdi for Danmark på op mod 1 mia. kroner.

Homepage
Sitemap
Print