Miljøstyrelsens BREF-dag 2017 

 

Hvert år afholder Miljøstyrelsen en BREF-dag dedikeret til at oplyse virksomheder, kommuner, brancheforeninger og øvrige interessenter om, hvordan revisionen af IED-direktivet foregår, og hvordan disse interessenter kan få indflydelse på processen og de endelige bindende BAT-konklusioner. 

 

I år var vi inviteret til at holde et oplæg om den forberedende fase i arbejdet med BREF. På vegne af både Marine Ingredients Denmark og EUfishmeal gav Anne Mette de godt 200 deltagere i dagen et indblik i, hvordan vi som brancheforeninger har forberedt os på den kommende revision af "vores" BREF for slagterier og animalske biprodukter. Vi har i MID og EUfishmeal lagt meget energi i arbejdet, de nye BAT-konklusioner kan have stor indvirkning på indretningen af vores fabrikkers produktion i fremtiden. 

 

SE alle præsentationerne fra dagen HER

Homepage
Sitemap
Print