Welcome

 

Welcome to the website of Marine Ingredients Denmark 

 

We represent the producers of fishmeal and fish oil in the Kingdom of Denmark. With a focus on sustainability and high quality, the Danish industry is the leading producer in Europe and number 7 globally.

 

Our sector contributes significantly to economic growth and employment in coastal regions.

 

We are members of EUfishmeal and The International Fishmeal and Fish Oil Organization (IFFO) and are committed to following IFFO´s international standard for responsible behavior (IFFO RS) as well as the IFFO code of conduct.

 

 

Fishmeal and fish oil

 

Fishmeal and fish oil are valuable marine ingredients and the production of fishmeal and fish oil plays a crucial role in the development of a globally growing aquaculture sector.

 

We help feed the world healthy fish products by bringing the important omega 3 fatty acids in to the human food chain.

 

Fishmeal and fish oil provide a balanced amount of all essential amino acids, minerals, phospholipids and omega-3 fatty acids (DHA and EPA).

 

 

Latest News

 

Studentermedhjælper søges

Marine Ingredients Denmark søger en selvstændig og udadvendt studentermedhjælper, som har lyst til at arbejde med kommunikation og promovering af den danske fiskemels- og fiskeoliebranche.


Viden om ingredienser: Fiskemel og fiskeolie
Hvad siger DTU-forskeren, producenten FF Skagen og TrpleNine, samt anvenderen Aller Aqua om råvaregrundlaget, produktegenskaber, applikationsområder og potentialer?


Interview med Fiskeriminister

Eva Kjer Hansen

Eva Kjer Hansen taler om at sikre gode rammeforhold, så fiskerierhvervet i Danmark står stærkt i den internationale konkurrence, om at skabe bedre infrastruktur, så transporten til og fra havnene optimeres, om Brexit, og hvordan EHFF midlerne fremover bør have større fokus på hele kæden fra hav til bord med indsatser fra fiskeri, havne og afsætning.


Flere store fisk i Nordsøen

Der er kommet langt flere store fisk i det nordøstlige Atlanterhav – herunder Nordsøen. Forskere fra DTU Aqua har analyseret data for de fiskearter, der kan nå en maximumstørrelse på mindst en meter, og kurverne viser en stor stigning – både for alle arter tilsammen og for enkelte, udvalgte arter; torsk, rødspætte og kulmule.


Producing More With Less

Vi er stolte over at bidrage til at løse FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling. Læs mere i white paper’et fra State of Green ”Producing More With Less”, som indeholder konkrete løsninger til globale udfordringer. Udnyttelsen af havets ressourcer er en vigtig brik i dette. For mere information klik her


SOFIA 2018

The State of World Fisheries and Aquaculture 2018 presents FAO’s official world fishery and aquaculture statistics.


Udbredelseskort over dansk tobisfiskeri i 2018

Her kan du se hvor der fanges tobis i 2018


Usædvanlig dårlig tilvækst på 2-årige tobis overrasker de norske forskere

Tobis æder dyreplankton, og den dårlige vækst tyder på at der har været færre dyreplankton at æde for tobisen i år.


Tobisovervågning 2018

Her kan du hver uge følge med i, hvor mange tons tobis der bliver landet til de danske producenter af fiskemel- og fiskeolie.


Vilkår gældende for tobisfiskeri fra 1. april 2018

Meddelelse fra Udenrigsministeriet, Fiskeristyrelsen, om fiskerimuligheder for tobis i 2018 og disses fordeling på forvaltningsområder og formål.


Færre tobis til de danske fiskemels-producenter i 2018

ICES, har offentliggjort deres rådgivning for tobisfiskeriet i 2018 og det ser desværre ud til at resultere i en væsentligt lavere kvote end i det forgangne år. For område 1, 2 og 4 foreslås der i alt en kvote på 198.806 tons mod 458.552 tons i 2017. 


Den danske fiskerisektor understøtter et BNP-bidrag på 12,5 milliarder kroner og 16.000 arbejdspladser

Copenhagen Economics, har på vegne af Marine Ingredients Denmark, DFPO, DPPO, DSA og DH foretaget en analyse af det betydningsfulde økonomiske fodaftryk fiskeriet og forarbejdningsindustrien sætter. 

 


BREXIT sætter danske arbejdspladser i forarbejdningsindustrien på spil

Både TV-Avisen og Folketinget har de seneste dage sat arbejdspladser i bl.a. fiskemelsindustrien under lup.


Ministerbesøg i Thyborøn

Fiskeriminister Karen Ellemann lagde fredag vejen forbi TripleNine A/S i Thyborøn, hvor hun mødtes med bestyrelsen for Marine Ingredients Denmark.


IFFO announces new President and Vice President

The director of Marine Ingredients Denmark, Anne Mette Bæk, has been elected as the new Vice President of IFFO. The two-year term begins on january the 1st 2018. Congratulations! 


FIFO calculations shows more salmonids produced than fish consumed in 2015

"the fishmeal industry supports the production of a significantly greater volume of protein for humanity than would be supplied merely through the direct consumption of the fish used as raw material in the production process.” 

 

 

Homepage
Sitemap
Print